Nieuwe tour

Zoals de meeste vast al weten, komt er een nieuwe tour! De tour start 16 maart, en eindigd op 18 april. Zelf ga ik 31 maart (Op Georg's verjaardag) naar een concert in Mannheim!

17.12.06 13:50

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


 Smileys einfügen